BTW op onroerende verhuur: mogelijk vanaf 1 januari 2019

Op 25 oktober verscheen de nieuwe wet over de onroerende verhuur met optionele btw in het Belgische Staatblad. Concreet betekent het dat u vanaf 1 oktober btw kunt aanrekenen op de verhuur van uw onroerend goed. Bedoeling van de invoering van dit optioneel stelsel is het btw-stelsel te vereenvoudigen en België concurrentiëler te maken tegenover de buurlanden inzake verhuur van onroerend goed aan bedrijven.
Lees meer

Toekomstvisie van de vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting heeft de afgelopen jaren wel eens vaker in de stijgers gestaan. Wij krijgen geen signalen om te denken dat dat in de toekomst anders zal zijn. Wij overlopen van waar we komen en bekijken ook waar we naartoe kunnen gaan in de toekomst.
Lees meer

Recht van opstal, interessant precedent bij eindbelasting

De rechtbank van Brussel heeft zich in beroep uitgesproken in het voordeel van een beklaagde. Dit vonnis bekijken we in detail want het gaat over aardig wat geld en het is een interessant fiscaal verhaal om te vertellen.
Lees meer

Boekhoudkundige rulings en waarom het interessant kan zijn

Begin april 2019 werd een Koninklijk besluit goedgekeurd door de federale ministerraad. Het ontwerp kwam van Kris Peeters, minister van Economie. Het KB keurde de aanstelling goed van leden van de Commissie van boekhoudkundige normen.
Lees meer

Tip van de maand: duik in de subsidiepot

In het subsidiebos staan vele bomen. Je kan al snel het overzicht verliezen. We raden je aan in eerste instantie te beginnen bij het “Vlaio” het Vlaams Agentschap innoveren & ondernemen. https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering. In deze tekst willen we u een overzicht geven van de meest courante steunmaatregelen.
Lees meer

Laattijdige aangifte? Toch maar niet.

Laattijdige indienen van vennootschapsbelastingaangiftes of belasting der niet-inwoners kan u een fixe boete opleveren. De schalen waarmee het minimumbedrag van de belastbare winst wordt verhoogd zijn bekend gemaakt. In deze tekst geven we u wat meer uitleg.
Lees meer

Het nieuwe wetboek van vennootschappen, actie is een goede optie. Deel 1

U heeft zeker al gehoord dat het vennootschapsrecht grondig is gewijzigd. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) werd op 1 mei 2019 van toepassing. Dit heeft aardig wat gevolgen waar we in deze tekst dieper op ingaan.
Lees meer

Financieel plan, wat is nieuw?

In de loop van 2019 zag het nieuwe vennootschapsrecht het licht. Er werden heel wat nieuwe zaken geïntroduceerd. Een van die nieuwe zaken is het financieel plan voor een Besloten Vennootschap (BV). In dit artikel gaan we dieper in op het financiële plan.
Lees meer

Ondernemen met of zonder kapitaal en financieel plan

Starters staan voor heel wat uitdagingen. Een recente blog vat het kernachtig samen. Ondernemers moeten creëren, anticiperen, zich aanpassen, maar ...
Lees meer

Het nieuwe wetboek van vennootschappen, actie is een goede optie. Deel 3

Het is niet enkel een slecht nieuwsshow. Als uw statuten strenger zijn dan wat het WVV voorziet dan zullen uw staturen voor gaan op de regels van het WVV.
Lees meer

De Fiscus komt op bezoek, wat nu?

Recent ging de rechtbank van eerste aanleg in Gent dieper in op wat de fiscus allemaal mag als die op bezoek komt. Nu gaat ook het Brusselse hof van beroep die richting uit. We kunnen u al meegeven dat de fiscus wel wat wapens krijgt.
Lees meer

Het nieuwe wetboek van vennootschappen, actie is een goede optie. Deel 2

In dit tweede deel lichten we u toe waarom het in uw voordeel is om actie te ondernemen. Ons tweede argument is de rol van de bestuurder.
Lees meer