Fiscalon

Inhoud bewerken

Gratis Vastgoed Adviesgesprek

Benieuwd welke vastgoed strategie het beste past voor jouw vennootschap zonder tijd te verspillen?

Vraag een 10-minuten adviesgesprek aan met fiscaal adviseur Gunter Vanhasbroeck en krijg meteen een antwoord op je vastgoed vragen.
 
Het gesprek is gratis en vrijblijvend. Als je meer wilt weten kunnen we achteraf een langere meeting inplannen voor alle details.

Vastgoed

Belastingvriendelijke vastgoedfinanciering voor bedrijfsleiders

Belastingvriendelijke vastgoedfinanciering voor bedrijfsleiders Aangezien de overheid steeds meer knabbelt aan de fiscale voordelen voor het kopen, bouwen,verbouwen of herfinancieren van een privé- of gemengd onroerend goed, gingen wij op zoek naareen financieringssysteem welke de bestaande fiscale beperkingen achter zich laat en ons leidt naareen nieuw soort vastgoedfinanciering. Deze financieringstechniek is enkel toepasselijk op privé onroerende goederen of vastgoed metgemengd gebruik (maximum 50% beroeps en minimum 50% privé).Om deze techniek te kunnen toepassen dient u bedrijfsleider te zijn van uw eigen vennootschap(managementvennootschap, patrimoniumvennootschap, artsenvennootschap, …) en een pand in deprivé verwerven of herfinancieren. Nog geen handvol Belgische verzekeringsmaatschappijen reiken hiervoor een oplossing aan via eenzogenaamd reconstitutiekrediet met pand op een onderliggende IPT (Individuele PensioenToezegging). Bij dit soort financiering sluit de vennootschap een IPT af met als begunstigde haarbestuurder voor een netto kapitaal ten belope van de venale waarde van het onroerend goed inkwestie (marktwaarde op vandaag geschat door een beëdigd schatter van onroerende goederen).Op basis van deze IPT wordt dan onderliggend een hypothecair bulletkrediet afgesloten tussen deverzekeraar en de bestuurder van de vennootschap. Met de gelden die de bedrijfsleider ontvangtnaar aanleiding van het afsluiten van het reconstitutiekrediet kan deze dan in zijn privévermogen eenonroerend goed aankopen, bouwen, verbouwen of herfinancieren. De voordelen van deze financieringstechniek zijn meervoudig:- De premies welke de vennootschap betaalt voor de IPT zijn fiscaal aftrekbaar – dus dewedersamenstelling van het kapitaal van de lening levert 20 tot 25% belastingvoordeel op inde vennootschap van de bedrijfsleider- De terugbetaling van het kapitaal gebeurt met vennootschapsgelden en niet met privébelaste inkomsten van de bedrijfsleider- De bedrijfsleider dient enkel de intresten op het reconstitutiekrediet te betalen Via deze financieringstechniek is het mogelijk om een privé of gemengd onroerend goed in hetprivépatrimonium van de bedrijfsleider te verwerven dat door de vennootschap wordt gefinancierden betaald, en aldaar een belastingvoordeel oplevert aan 20-25%. Indien u meer wenst te weten te komen over financiële en fiscale vastgoedoptimalisaties aarzel danniet om vrijblijvend eens langs te komen voor een verkennend gesprek. gerelateerd Andere artikelen Vastgoed Belastingvriendelijke vastgoedfinanciering voor bedrijfsleiders Vastgoed Intresten privé hypothecair krediet via de vennootschap betalen Vastgoed Wat is de Private onroerende leasing? En voor wie interessant? Boekhouding | Fiscaliteit Groepspraktijken artsen voortaan BTW plichtig

Belastingvriendelijke vastgoedfinanciering voor bedrijfsleiders Meer lezen »

Intresten privé hypothecair krediet via de vennootschap betalen

Intresten privé hypothecair krediet via de vennootschap betalen Wat de fiscale wetgever voordeel van alle aard heeft genoemd komt bij de belastingplichtige echter meestal over als een nadeel van alle aard. Nochtans zijn er situaties waar het voordeel alle aard effectief ook een behoorlijk groot voordeel voor de belastingplichtige kan inhouden. In een vorig artikel hebben we al verwezen naar de financiering van vastgoed via een reconstitutiekrediet met in pandgave van een IPT. Bij dit soort financiering sluit de vennootschap een IPT af met als begunstigde haar bestuurder voor een netto kapitaal ten belope van de venale waarde van het onroerend goed in kwestie. Op basis van deze IPT wordt dan onderliggend een hypothecair bulletkrediet afgesloten tussen de verzekeraar en de bestuurder van de vennootschap. Met de gelden die de bedrijfsleider ontvangt naar aanleiding van het afsluiten van het reconstitutiekrediet kan deze dan in zijn privévermogen een onroerend goed aankopen, bouwen, verbouwen of herfinancieren. Het voordeel van een financiering via een reconstitutiekrediet met inpandgave van een IPT bedraagt gemiddeld 45% tegenover een klassieke private hypothecaire banklening. We kunnen het rendement van een dergelijke vastgoedfinanciering nog opdrijven door ook de intresten op het krediet te laten betalen door de vennootschap en deze te laten belasten als voordeel alle aard in de personenbelasting van de bedrijfsleider. Het is voordeliger om sociale lasten en belastingen te betalen op 100 EUR intresten dan effectief 100 EUR intresten van privé belast geld te betalen. Bovendien worden de intresten op deze manier met bruto geld betaald! Daarnaast vormen deze intresten een fiscaal aftrekbare kost voor de vennootschap en geniet zij hiermee een belastingvoordeel aan 20-25%.   Bovenop de voordelen voor beide partijen genereert het voordeel alle aard op de intresten van de lening een hogere fictieve bezoldiging waardoor de 80%-regel op IPT-contracten kunstmatig wordt verhoogd. Deze verhoogde 80%-regel zorgt ervoor dat grotere pensioenkapitalen met eenzelfde bezoldiging kunnen worden opgebouwd en bijgevolg ook grotere bedragen kunnen worden ontleend om er onroerend goed mee aan te schaffen. Daarmee is de techniek van financiering via een reconstitutiekrediet met betaling van de intresten door de vennootschap en aanrekening voordeel alle aard aan de bedrijfsleider zowel voor de vennootschap als voor de bedrijfsleider de meest optimale financieringsstructuur voor het opbouwen van een pensioenpotje, zijnde deels of geheel vervoegd omgezet in investeringen in vastgoed. Een win-win voor beide partijen.  Gerelateerd Andere artikelen Vastgoed Belastingvriendelijke vastgoedfinanciering voor bedrijfsleiders Vastgoed Intresten privé hypothecair krediet via de vennootschap betalen Vastgoed Wat is de Private onroerende leasing? En voor wie interessant? Boekhouding | Fiscaliteit Groepspraktijken artsen voortaan BTW plichtig

Intresten privé hypothecair krediet via de vennootschap betalen Meer lezen »

Wat is de Private onroerende leasing? En voor wie interessant?

Wat is de Private onroerende leasing? En voor wie interessant? Sedert de laatste decennia geraakt de vastgoedfinancieringstechniek door middel van onroerende leasing meer en meer ingeburgerd. Elke grootbank heeft zo haar eigen leasingpoot opgezet maar wist u dat ook privépersonen een onroerende leasing kunnen opzetten. Zo kan u als bedrijfsleider met uw vennootschap een onroerende leasingovereenkomst afsluiten. Vanuit economisch standpunt gezien is onroerende leasing een financieringstechniek om een onroerend goed te verwerven, waarbij de initiële investeerder (leasinggever) in staat wordt gesteld om het geïnvesteerd vermogen in maandelijkse schijven aan te rekenen aan de leasingnemer (uw vennootschap), vermeerderd met een intrest. Het klassieke traject bij onroerende leasing is een systeem waarbij de leasinggever het onroerend goed in volle eigendom verwerft en/of reeds bezit en het dan over een periode van minstens 15 jaar least aan de leasingnemer. Na het verlijden van de onroerende leasingakte is de juridische eigenaar van het onroerend goed nog steeds de leasinggever (bedrijfsleider) en de economische eigenaar de leasingnemer (uw vennootschap). Op het einde van de overeenkomst kan de leasingnemer het onroerend goed in volle eigendom verwerven bij het lichten van de koopoptie. Indien de leasingnemer de koopoptie niet licht dan blijft het onroerend goed eigendom van de leasinggever (dus in de privé). De leasingvergoeding die je vennootschap aan jou betaalt voor gebruik van het vastgoed, bestaat uit 2 delen. Kapitaal en interesten. Het deel kapitaal wordt berekend op basis van: de waarde van het pand de financieringskosten (intresten betaald op het krediet) registratierechten (betaald bij aankoop) BTW (betaald bij aankoop) hypotheekrechten notariskosten Alle kosten die jij als eigenaar hebt om eigenaar te worden van het pand in de privé. Dat totaalbedrag wordt door de vennootschap aan jou als ondernemer uitgekeerd over de looptijd van de leasingovereenkomst, verminderd met de aankoopoptie (waarde van de grond). Dit kapitaalgedeelte is vrij van belastingen voor de leasinggever (bedrijfsleider in de privé).  Het intrestgedeelte (20% van de leasingvergoeding) wordt belast aan 30%. Zo blijft van elke 1.000 EUR leasingvergoeding die toekomt in de privé 940 EUR netto over. Dat is wat deze formule dus zo interessant maakt. Via deze financieringstechniek kan vastgoed vanuit de privé worden aangerekend aan de vennootschap, waarbij de leasingkosten fiscaal aftrekbaar zijn in de vennootschap en het grootste gedeelte van de leasinginkomsten bij de leasinggever niet belast worden. Bent u bedrijfsleider en aandeelhouder van een vennootschap (managementvennootschap, patrimoniumvennootschap, artsenvennootschap, consultancyvennootschap, …) en wenst u meer te weten te komen over deze vastgoedoptimalisatietechniek? Aarzel dan niet om meer informatie aan te vragen. Gerelateerd Andere artikelen Vastgoed Belastingvriendelijke vastgoedfinanciering voor bedrijfsleiders Vastgoed Intresten privé hypothecair krediet via de vennootschap betalen Vastgoed Wat is de Private onroerende leasing? En voor wie interessant? Boekhouding | Fiscaliteit Groepspraktijken artsen voortaan BTW plichtig

Wat is de Private onroerende leasing? En voor wie interessant? Meer lezen »