Groepspraktijken artsen voortaan BTW plichtig

Groepspraktijken artsen voortaan BTW plichtig Aangezien de overheid steeds meer knabbelt aan de fiscale voordelen voor het kopen, bouwen,verbouwen of herfinancieren van een privé- of gemengd onroerend goed, gingen wij op zoek naareen financieringssysteem welke de bestaande fiscale beperkingen achter zich laat en ons leidt naareen nieuw soort vastgoedfinanciering. Deze financieringstechniek is enkel toepasselijk op privé onroerende goederen of vastgoed metgemengd gebruik (maximum 50% beroeps en minimum 50% privé).Om deze techniek te kunnen toepassen dient u bedrijfsleider te zijn van uw eigen vennootschap(managementvennootschap, patrimoniumvennootschap, artsenvennootschap, …) en een pand in deprivé verwerven of herfinancieren. Nog geen handvol Belgische verzekeringsmaatschappijen reiken hiervoor een oplossing aan via eenzogenaamd reconstitutiekrediet met pand op een onderliggende IPT (Individuele PensioenToezegging). Bij dit soort financiering sluit de vennootschap een IPT af met als begunstigde haarbestuurder voor een netto kapitaal ten belope van de venale waarde van het onroerend goed inkwestie (marktwaarde op vandaag geschat door een beëdigd schatter van onroerende goederen).Op basis van deze IPT wordt dan onderliggend een hypothecair bulletkrediet afgesloten tussen deverzekeraar en de bestuurder van de vennootschap. Met de gelden die de bedrijfsleider ontvangtnaar aanleiding van het afsluiten van het reconstitutiekrediet kan deze dan in zijn privévermogen eenonroerend goed aankopen, bouwen, verbouwen of herfinancieren. De voordelen van deze financieringstechniek zijn meervoudig: De premies welke de vennootschap betaalt voor de IPT zijn fiscaal aftrekbaar – dus de wedersamenstelling van het kapitaal van de lening levert 20 tot 25% belastingvoordeel op in de vennootschap van de bedrijfsleider De terugbetaling van het kapitaal gebeurt met vennootschapsgelden en niet met privé belaste inkomsten van de bedrijfsleider De bedrijfsleider dient enkel de intresten op het reconstitutiekrediet te betalen Via deze financieringstechniek is het mogelijk om een privé of gemengd onroerend goed in hetprivépatrimonium van de bedrijfsleider te verwerven dat door de vennootschap wordt gefinancierden betaald, en aldaar een belastingvoordeel oplevert aan 20-25%. Indien u meer wenst te weten te komen over financiële en fiscale vastgoedoptimalisaties aarzel danniet om vrijblijvend eens langs te komen voor een verkennend gesprek. Gerelateerd Andere artikelen Vastgoed Belastingvriendelijke vastgoedfinanciering voor bedrijfsleiders Vastgoed Intresten privé hypothecair krediet via de vennootschap betalen Vastgoed Wat is de Private onroerende leasing? En voor wie interessant? Boekhouding | Fiscaliteit Groepspraktijken artsen voortaan BTW plichtig

Groepspraktijken artsen voortaan BTW plichtig Meer lezen »