Het nieuwe wetboek van vennootschappen, actie is een goede optie. Deel 2

In dit tweede deel lichten we u toe waarom het in uw voordeel is om actie te ondernemen. Ons tweede argument is de rol van de bestuurder.

De bestuurder, wie is dat?

Een zeer opvallende wijziging is de rol van de bestuurder. Zo mag die bestuurder geen cumul meer uitvoeren. Een persoon kan niet langer in verschillende hoedanigheden in één bestuursorgaan zetelen, zoals bijvoorbeeld in eigen naam enerzijds en als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder anderzijds.

Daarbij komt ook nog dat er een cascadeverbod is. Dat wil concreet zeggen dat een vennootschap-bestuurder een natuurlijk persoon moet aanstellen als vaste vertegenwoordiger. De keuze wie aangesteld wordt is vrij. In het “oude” vennootschapsrecht moest die natuurlijke persoon een band hebben met de vennootschap-bestuurder. Deze regel roept een halt toe aan de managementvennootschappen.  Tot op heden viel het vaak voor dat er een managementvennootschap als vaste vertegenwoordiger werd benoemd. Dat zal vanaf 1 januari 2020 een natuurlijk persoon moeten zijn.

De definitie dagelijks bestuur wordt ook aangepast. Nu verstaan we onder dagelijks bestuur: alle dagelijkse en niet-dagelijkse handelingen en beslissingen die niet leiden tot het samenroepen van een raad van bestuur. De oude definitie had het enkel over de niet-dagelijkse handelingen.

Nog een aanpassing die we graag aanstippen is de vernieuwde alarmbelprocedure bij de BV (vroeger de BVBA). Dat is een gevolg van soepelere regels rond kapitaal bij de BV. Als dan blijkt dat die BV een negatief eigen vermogen heeft, of de schulden niet kan betalen, dan moet er een algemene vergadering volgen. Die algemene vergadering moet beslissen over de ontbinding van de vennootschap en de te nemen maatregelen om alle schulden te kunnen blijven betalen.

De managers (de CEO, CFO, CIO, COO,…) mogen niet langer als werknemer werken, ze worden verplicht om als zelfstandige hun functie uit te voeren. Dit komt door de aansprakelijkheid, een werkgever is aansprakelijk voor de daden van een werknemer.  In het geval van een zelfstandige/vennootschap is deze verantwoordelijk afgelijnd binnen een bepaald kader.

Redenen genoeg om voor 1 januari 2020 de samenstelling en werking van uw bestuursorgaan tegen het licht te houden. Een overtreding op het WVV kan ertoe leiden dat de beslissingen van het bestuursorgaan nietig verklaard wordt.

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren.

Terug naar de index