Financieel plan, wat is nieuw?

In de loop van 2019 zag het nieuwe vennootschapsrecht het licht. Er werden heel wat nieuwe zaken geïntroduceerd.  Een van die nieuwe zaken is het financieel plan voor een Besloten Vennootschap (BV).  In dit artikel gaan we dieper in op het financiële plan.

Wat moet in het plan staan?

Bij de oprichting moet u aan uw notaris een gedetailleerd financieel plan voorleggen waar volgende punten ingevuld zijn.

1° Wat gaat uw BV doen? Wat zijn de bedrijvigheden?

2° Hoe is de BV gefinancierd? Welke bronnen heeft u daarvoor gebruikt?

3° U moet een balans en resultatenrekening opstellen volgens het schema voor een micro vennootschap. Ook zal u een projectie moeten maken op 12 en 24 maanden.

4° Een begroting moet u ook opstellen. In deze begroting geeft u een inschatting van de inkomsten en de uitgaven over een periode van minstens 24 maanden na de oprichting.

5° U moet meegeven welke regels u gebruikt om tot uw cijfers te komen in punt 4.

6° Als u een specialist heeft ingeschakeld bij het opstellen van uw financieel plan, dan moet die vermeld worden.

U mag voor uw geprojecteerde balans en resultatenrekening verschillende looptijden van een boekjaar gebruiken. Hou er rekening mee dat u die projectie moet maken tot minstens 2 jaar na de oprichting.

Wat is nieuw?

In drie van de zes punten vinden we nieuwe zaken terug.

2° Het overzicht van de financieringsbronnen.

3° De openingsbalans die u zal moeten maken.

4° De begroting van de inkomsten en uitgaven

Als accountant staan wij steeds ter beschikking om u te helpen met deze zaken. Wij kunnen u helpen op verschillende manieren.  Van het volledig opstellen tot enkel nakijken of adviseren. Als u nog vragen heeft helpen wij u graag verder.

Terug naar de index