De Fiscus komt op bezoek, wat nu?

Recent ging de rechtbank van eerste aanleg in Gent dieper in op wat de fiscus allemaal mag als die op bezoek komt.  Nu gaat ook het Brusselse hof van beroep die richting uit. We kunnen u al meegeven dat de fiscus wel wat wapens krijgt.

Het bezoek zelf

Het moment dat de fiscus aanbelt, heet officieel een visitatie. Dit begrip kent een vaste omschrijving en daaraan verbonden regels. Wat voor u van belang is dat u weet dat de fiscus mag langskomen zonder dat er een vermoeden is van fraude. U bent verplicht om uw bezoeker te helpen als die daarom vraagt, bijvoorbeeld het paswoord van de computer geven. Vaak zal u op voorhand een lijst krijgen van zaken die de fiscus wil inkijken. Dat wil niet zeggen dat op het bezoek van die lijst kan afgeweken worden.

De rechtbank merkte wel terecht op dat bij een aangekondigd bezoek sommige zaken wel of net niet aanwezig zouden kunnen zijn. Dit in tegenstelling met een niet aangekondigd bezoek. Toch niet helemaal wereldvreemd van de rechtbank.

Een back-up nemen van de server

Het moment dat de fiscus bij u op bezoek komt mag die een back-up nemen van uw server. In het verleden is geprobeerd om aan te halen dat zoiets een schending van de privacy is. Op een server staan natuurlijk ook privéberichten. Hoewel er zeker privéberichten op de server van uw bedrijf zullen staan heeft de fiscus wel degelijk de mogelijkheid om een back-up te maken.

Misbruik

Wat als u niet wil meewerken op het moment dat u bezoek krijgt van de fiscus? Dan kan u een administratieve sanctie, strafrechtelijke vervolging en/of een aanslag van ambtswege verwachten.

Wat als de fiscus z’n boekje te buiten gaat op een bezoek? Bijvoorbeeld zonder te vragen boeken of classeurs uit de kast nemen en openen. Dan is de verkregen informatie niet helemaal bruikbaar voor de fiscus. De fiscus heeft echter nog wel een extra troefkaart. De fiscale antigoon-toets. Die toets kan in bepaalde gevallen gebruikt worden, voornamelijk als de fout van de fiscus geen sanctie als gevolg heeft. In zulk een geval mag die informatie die de fiscus vond, toch gebruikt worden.

Wij staan u met raad en daad bij in het geval van een controle. Als u nog vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren.

Terug naar de index