Boekhoudkundige rulings en waarom het interessant kan zijn

Begin april 2019 werd een Koninklijk besluit goedgekeurd door de federale ministerraad. Het ontwerp kwam van Kris Peeters, minister van Economie. Het KB keurde de aanstelling goed van leden van de Commissie van boekhoudkundige normen. Deze leden zullen mogen beslissen over individuele zaken rond boekhoudrecht.  Met andere woorden een soort boekhouding op maakt. Een boekhoudkundige ruling zal je met andere woorden kunnen aanvragen.

Het bewuste college maakt deel uit van de Commissie voor boekhoudkundige normen (CBN).  Hun taak beperkt zich tot het bestuderen van Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht (IBB). Een IBB legt uit hoe de aanvrager van de IBB zijn boekhouding moet voeren, in zeer specifieke situaties.

Het College heeft een voorzitter en 4 Collegeleden.

  • de Voorzitter van de Commissie (Jan Verhoeye)
  • Iemand aangeduid door de minister van Economie (Pieter Daens)
  • Een ander iemand aangeduid door de minister van Justitie (Nathalie Procureur)
  • Iemand aangeduid door de minister van Finaniën (Steven Vanden Berghe)
  • Iemand aangeduid door de minister van Middenstand (Catherine Dendauw)

De IBB’s staan open voor groten bedrijven maar ook zeker voor KMO’s.  Meer zelfs het is een bewust voornemen dat een IBB eenvoudig aan te vragen is, zodat ook minder grote ondernemingen daar beroep op kunnen doen.

Om een IBB aan te vragen volstaat het om je verzoek aan hen over te maken. Er zijn enkele logische beperkingen:

  • Als je aanvraag betrekking heeft op een reeds bestaand juridisch dispuut. Denk aan een administratief beroep.
  • Als je aanvraag enkel een fiscaal gevolg heeft. Om deze reden zal er vaak overleg zijn met de fiscale rulingdienst.

De IBB’s worden gepubliceerd op de website van het CBN.

Indien een IBB voor uw specifieke situatie interessant is, zullen wij het niet nalaten om dit met u te bespreken. Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren.

Terug naar de index