Fiscale grensbedragen aanslagjaar 2020 – inkomsten 2019

De nieuwe fiscale grensbedragen zijn er weer. Wij houden u graag op de hoogte met een overzicht.

  

Omschrijving Artikel WIB92 Wettelijk Basisbedrag Bedrag voor

aanslagjaar 2020

Huwelijksquotiënt: 87/88 € 6700 € 10 940
Belastingvrije basissom: 131 € 4785

€ 4095

€ 8860

Verhoogde belastingvrije basissom:

bij belastbaar inkomen van max.:

131

131

€ 4260

€ 25 220

Toeslag belastingvrije som voor      
– handicap: 131 € 870 € 1610
– 1 kind: 132 € 870 € 1610
– 2 kinderen: 132 € 2240 € 4150
– 3 kinderen: 132 € 5020 € 9290
– 4 kinderen: 132 € 8120 €15 030
– per kind boven 4de: 132 € 3100 € 5740
– kind < 3 jaar: 132 € 325 € 600
– ouder, broer, zus (> 65j) ten laste: 132 € 1740 € 3220
– andere persoon ten laste: 132 € 870 € 1610
– alleen belaste met kind: 133 € 870 € 1610
– alleenstaande met kind: 133 € 565 € 1050
Max. nettobestaansmiddelen: 136/140 € 1800 € 3330
– voor kind van alleenstaande: 141 € 2600 € 4810
Maximumbedrag belastingkrediet kinderen: 134 € 250 € 460
Vrijstelling bestaansmiddelen:      
– onderhoudsuitkering (kind): 143 € 1800 € 3330
– pensioen (> 65j): 143 €14 500 € 26 840
– inkomsten jobstudent, student-zelfstandige & leerling in alternerende

opleiding:

 

143

 

€ 1500

 

€ 2780

Belastingschijven en – tarieven:      
– 25% tot: 130 € 8120 € 13 250
– 40% tot: 130 € 13 940
– 40% tot: 130 € 14 330 € 23 390
– 45% tot: 130 € 24 800 € 40 480
– 50% boven: 130 € 24 800 € 40 480
Berekening belastingvermindering op belastingvrije sommen:      
– 25% tot: 134 € 5705 € 9310
– 30% tot: 134 € 8120 € 13 250
– 40% tot: 134 € 13 530 € 22 080
– 45% tot: 134 € 24 800 € 40 480
– 50% boven: 134 € 24 800 € 40 480
       

 

Max. bedrag forfaitaire beroepskosten (aan 30%) werknemers & zelfstandigen met winst:  

 

51

 

 

€ 2950

 

 

€ 4810

Forfaitaire beroepskosten

vrije beroepers (schaal):

     
– 28,7% tot: 51 € 3750 € 6120
– 10% tot: 51 € 7450 € 12 160
– 5% tot: 51 € 12 400 € 20 240
– 3% boven: 51 € 12 400 € 20 240
Max. bedrag forfaitaire beroepskosten vrije beroepers: 51 € 2592,50 € 4230
Max. bedrag forfaitaire beroepskosten bedrijfsleiders: 51 € 1555,50 € 2540
Grensbedrag ‘onbelast bijverdienen’ met (1)burgerdiensten, (2)verenigingswerk en (3)deeleconomie:

– maandgrens voor (1) en (2):

 

37bis&90/1

 

€ 3830

 

€ 6250

 

€ 520,83

Federale vermindering voor langetermijnsparen

– aanvangsbedrag lening voor niet eigen woning:

 

 

145/6

 

 

€ 50 000

 

 

€ 78 440

Max. korf vermindering LTSparen ‘premie levensverzekering + kapitaalaflossingen’:      
– FEDERAAL: 145/6 € 1500 € 2350
– BRUSSELS: 145/40 € 1500 € 2450
– VLAAMS: 145/40 € 1500 € 2280
– WAALS: 145/40 € 1500 € 2290
Max. bedrag pensioensparen: 145/8

145/8

€ 625

€ 800

€ 980

€ 1260

Max. bedrag dienstencheques en wijk-werkcheques: 145/21 € 920 € 1500
Maximumbedrag individuele

pensioentoezegging werknemers

 

53

 

€ 1525

 

€ 2490

Max. belastingvermindering

dakisolatie WAALS gewest:

145/47 € 2000 € 3260
Max. vermindering voor elektrisch voertuig:

–  motorfiets of driewieler:

–  vierwieler (geen personenwagen):

 

145/28

145/28

 

€ 2000

€ 3280

 

€ 3140

€ 5150

Max. vermindering voor aandelen van erkend ontwikkelingsfonds:  

145/32

 

€ 210

 

€ 330

Max. bedrag WOONBONUS (met recht op vermindering):      
FEDERAAL:      
– basisbedrag: (539) € 1500 € 2350
– verhoging eerste 10 jaar: (539) € 500 € 780
– verhoging eerste 10 jaar indien min. 3 kinderen: (539) € 50 € 80
VLAAMS GEWEST:      
– basisbedrag: lening vóór 2015:

 

lening vanaf 2015:

 

145/37

145/38/2

 

€ 1500

 

€ 2280

€ 1520

– verhoging eerste 10 jaar: 145/37 € 500 € 760
– verhoging eerste 10 jaar

indien min. 3 kinderen:

145/37 € 50 € 80
BRUSSELS GEWEST(*):      
– basisbedrag: 145/37 € 1500 € 2450
– verhoging eerste 10 jaar: 145/37 € 500 € 820
– verhoging eerste 10 jaar indien min. 3 kinderen: 145/37 € 50 € 80
WAALS GEWEST (**):      
– basisbedrag: 145/37 € 1500 € 2290
– verhoging eerste 10 jaar: 145/37 € 500 € 760
– verhoging eerste 10 jaar indien min. 3 kinderen: 145/37 € 50 € 80
Cheque habitat–WAALS GEWEST      
– maximumbedrag

vermindering

145/46ter € 1520 € 1520
– vermindering per kind 145/46ter € 125 € 125
– grensbedragen inkomen: 145/46ter € 21.000

€ 81 000

€ 22 273

€ 85 910

Minimum bedrag gift: 145/33 € 25 € 40
Taxshelter starters en groeibedrijven – maximum

bedrag inbreng in kmo met belastingvermindering:

 

145/26

145/27

 

€ 100 000

 

€ 100 000

Maximumbedrag belastingvermindering voor adoptiekosten  

145/48

 

€ 4000

 

€ 6280

Vrijstelling intresten van gereglementeerde

spaardeposito’s:

 

21

 

€ 625

 

€ 980

Vrijstelling dividenden: 21 € 416,50

€ 512,50

(***)€ 804

Max. bedrag lening toegekend aan starters waarvan intresten

vrijgesteld zijn:

21 € 9965 € 15 630
Max. vrijgesteld bedrag vergoeding woon-werkverkeer

met wagen:

 

38

 

€ 250

 

€ 410

Max. vrijgesteld bedrag

resultaatsgebonden voordelen (loonbonus):

 

38

 

€ 2755

 

€ 2941

Vrijgesteld bedrag privé-PC: 38 € 550 € 900
Vrijgesteld bedrag vergoeding brandweer en civiele bescherming:  

38

 

€ 2850

 

€ 4650

Kilometerforfait fiets, speed pedelec, ander rijwiel (vrijstelling + aftrek): 38

66bis

 

€ 0,145

 

€ 0,24

Minimumbedrag voordeel alle aard bedrijfswagen en

mobiliteitsvergoeding:

 

36

 

€ 820

 

€ 1340

Voordeel alle aard

–  voor verwarming

–   leidinggevend personeel:

–   anderen:

 

–  voor elektriciteit

–   leidinggevend personeel:

–   anderen:

 

 

18

KB/WIB92

 

€ 1245,00

€ 560,00

 

€ 620,00

€ 280,00

 

€ 2030

€ 910

 

€ 1010

€ 460

Auteursrechten Grensbedrag onweerlegbaar

vermoeden roerend inkomen:

 

37

 

€ 37 500

 

€ 61 200

Auteursrechten Forfaitaire beroepskosten

-50% tot:

-25% tot:

 

6 W

16.7.2008

 

€ 10 000

€ 20 000

 

€ 16 320

€ 32 640

Maximumbedrag belastingkrediet op

werkbonus:

289ter/1 € 420

€ 500

€ 820

Grensbedrag afzonderlijk belaste beroepsinkomsten sporters/trainers:  

171 & 172

 

€ 12 300

 

€ 20 070

Basisbedrag belastingvermindering      
– voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen: 147 € 1725,98

€ 1530,34

€ 2400,80

– voor pensioenen en werkloosheidsuitkeringen: 147 € 1344,57

€ 1148,93

€ 1802,44

 

(*) enkel voor leningen gesloten vóór 2017

(**) voor leningen gesloten vanaf 2016 (in principe) vervangen door Waalse wooncheque

(***) het is de bedoeling van de wetgever/regering om het bedrag bij KB te verlagen tot

€ 800

Terug naar de index