Laattijdige aangifte? Toch maar niet.

Laattijdige indienen van vennootschapsbelastingaangiftes of belasting der niet-inwoners kan u een fixe boete opleveren. De schalen waarmee het minimumbedrag van de belastbare winst wordt verhoogd zijn bekend gemaakt. In deze tekst geven we u wat meer uitleg.

Minimum

Bedrijven die van plan zijn om hun belastingaangifte vennootschapsbelasting of belasting niet-inwoner te laat in te dienen zijn gewaarschuwd. Het minimum van de belastbare winst is vastgelegd op € 34.000. Blijven deze bedrijven hardleers dan volgen telkens verhogingen.

  • 25% bij een tweede inbreuk
  • 50% in geval van een derde inbreuk
  • 100% als we naar een vierde inbreuk gaan
  • 200% vanaf een vijfde inbreuk en alle volgende inbreuken

De laattijdige aangiftes of niet-aangifte blijft nog 4 jaar meetellen om vast te stellen of er een tweede inbreuk wordt gemaakt.

Voorbeeld

Boekjaar 1 laattijdig -> verhoging belastbare winst naar € 34.000

Boekjaar 2 tijdig

Boekjaar 3 tijdig

Boekjaar 4 tijdig

Boekjaar 5 laattijdig -> verhoging belastbare winst naar € 34.000 verhoogd met 25% (€ 42.500)

Mocht u nog vragen hebben over dit of andere onderwerpen, aarzel niet om ons te contacteren.

Terug naar de index