Rechtsbijstandsverzekering aftrekbaar


De personenbelasting voor aanslagjaar 2020 kent een opvallende nieuwe aftrekpost. U zal de premie voor een individuele rechtsbijstandverzekering kunnen aftrekken. We gaan in deze tekst verder in op de details van deze wijziging.


Wat dekt een rechtsbijstandsverzekering

Een juridische procedure kan u een aardige duit kosten. Het doel van een rechtsbijstandsverzekering bestaat erin om u te beschermen voor deze kosten. Uw makelaar kan u meer vertellen over de kosten van zulk een verzekering. Standaard dekt een rechtsbijstandsverzekering volgende kosten:
• kosten en erelonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, technische adviseurs, bemiddelaars, arbiters.
• kosten van de gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ten laste van de verzekerde.
• kosten van tenuitvoerlegging.
• Sinds kort worden ook geschillen rond arbeidswetgeving verzekerd.
Zoals met alle soorten verzekeringen kan u zelf kiezen hoe ver u gaat met zich te verzekeren. Aan elke verzekering zal ook een plafond zijn en zullen bepaalde kosten toch aan u worden doorgerekend.


De fiscale wortel


Vanaf aanslagjaar 2020 mag u rekenen op een belastingvermindering van maximaal € 195. Die € 195 is gelijk aan 40% van de betaalde premie. Omdat u deze belastingvermindering kan genieten, komen de betaalde premies niet in aanmerking als beroepskost.
De verzekeringsmaatschappij zal een attest bezorgen aan u en aan de belastingadministratie.


Belgisch cliché

Een belastingvermindering die zo uit de lucht komt vallen? Dat is in het verleden wel eens vaker het begin geweest van een reeks andere voordelen die afgeschaft werden. Ook nu is dat niet anders. De vrijstelling van de taks op de verzekeringsverrichtingen komt te vervallen voor rechtsbijstandverzekeringen.

Mocht u nog vragen hebben over dit of over andere onderwerpen, aarzel niet om ons te contacteren.

Terug naar de index