Tip van de maand: duik in de subsidiepot


In het subsidiebos staan vele bomen. Je kan al snel het overzicht verliezen. We raden je aan in eerste instantie te beginnen bij het “Vlaio” het Vlaams Agentschap innoveren & ondernemen. https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering. In deze tekst willen we u een overzicht geven van de meest courante steunmaatregelen.


KMO-portefeuille


https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille
De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

Waarborgregeling

https://www.vlaanderen.be/waarborgregeling-tot-15-miljoen-euro
Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen via de waarborgregeling, bij ‘financiële instellingen erkend als waarborghouder’, tot 75% van de verbintenissen laten waarborgen door de Vlaamse overheid. Dit tot een maximum bedrag van € 1,5 miljoen.

Winwinlening

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/winwinlening
Met de Winwinlening van PMV/z moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Een particulier kan tot € 50.000 lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van 8 jaar. Maximaal kan de KMO zo € 200.000 ophalen.


Ecologiepremie

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologiepremie
Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich brengt, voor haar rekening.

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen

https://www.pmv.eu/nl
PMV is een doe- en durfbedrijf. Zij financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. Met en voor de overheid, en andere partners, realiseert zij projecten.

Als u nog vragen heeft bij dit of andere onderwerpen, helpen wij u graag verder.

Terug naar de index