Toekomstvisie van de vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting heeft de afgelopen jaren wel eens vaker in de stijgers gestaan. Wij krijgen geen signalen om te denken dat dat in de toekomst anders zal zijn. Wij overlopen van waar we komen en bekijken ook waar we naartoe kunnen gaan in de toekomst.

Wat is al gerealiseerd?

We vatten de essentie voor u samen in onderstaande punten.

 • Kapitaalverminderingen: Vanaf 1 januari 2018 zal een kapitaalvermindering gedeeltelijk belast worden als een dividenduitkering.
 • Meerwaarde aandelen: De aanslag werd aangepast, het standaardtarief staat nu op 29,58%.  In sommige gevallen kan dit dalen naar een tarief van 25,50% of 20,40%. Dit kan als er participatievoorwaarden en taxatievoorwaarden worden gerespecteerd in combinatie met een houdperiode.
 • vennootschapsbelastingHet verlaagde tarief staat nu op 20%. De voorwaarden om daarvan te genieten: minimumbezoldiging van € 45.000 aan de bedrijfsleider die een natuurlijk persoon moet zijn. Dit het het tarief voor kleine vennootschappen.  Voor alle andere vennootschappen (dochter-, grote, kleine met te lage bezoldiging, beleggings-, financiële vennootschap) is het basistarief (25%) van toepassing.
 • Als gevolg van het punt hierboven wordt van iedere vennootschap verwacht dat de bezoldiging aan de bedrijfsleider (die een natuurlijk persoon is) minstens € 45.000 bedraagt. Zo niet zal er een extra heffing betaald moeten worden van 5% op het tekort aan bezoldiging.
 • Het gebruik van de aftrekposten werd hervormd: Je mag verschillende posten aftrekken om je verschuldigde vennootschapsbelasting te berekenen. Tot je eerste miljoen winst kan je de posten volledig uitspelen.  Vanaf dan kan je tot 70% van de posten benutten. Dit gaat op voor volgende posten: de overgedragen innovatieaftrek, de overgedragen dbi-aftrek, vorige verliezen, de notionele intrestaftrek van het boekjaar en voorgaande boekjaren.

Wat mogen we nog verwachten?

Met de nodige voorzichtigheid, verwachten wij ons aan volgende aanpassingen.

 • Fiscale consolidatie zal (ook vanaf aanslagjaar 2020) uitgerold worden.
 • Afschrijvingsregels worden aangepast (werkdatum aanslagjaar 2020): de degressieve afschrijving staat op een lijst om afgeschaft te worden.
 • De aftrekbeperking van interesten tot 30 % van de EBITDA of tot 3 miljoen euro, verwachten wij vanaf aanslagjaar 2020.
 • Aanslag geheime commissielonen zal niet meer als beroepskost aftrekbaar zijn vanaf aanslagjaar 2021.
 • Een nieuwe formule voor de aftrekbaarheid van autokosten verwachten we vanaf aanslagjaar 2021.
 • ….

U merkt het, er komt nog wel wat op ons af.  Wij laten het niet na om u op de hoogte te houden van zodra er meer concrete informatie beschikbaar is.

Terug naar de index