BTW op onroerende verhuur: mogelijk vanaf 1 januari 2019

Op 25 oktober verscheen de nieuwe wet over de onroerende verhuur met optionele btw in het Belgische Staatblad. Concreet betekent het dat u vanaf 1 oktober btw kunt aanrekenen op de verhuur van uw onroerend goed. Bedoeling van de invoering van dit optioneel stelsel is het btw-stelsel te vereenvoudigen en België concurrentiëler te maken tegenover de buurlanden inzake verhuur van onroerend goed aan bedrijven.

Onroerend goed blijft in principe vrijgesteld van btw

In principe blijft onroerend goed – in overeenstemming met de Europese regelgeving – vrijgesteld van BTW. Door de nieuwe wet kunnen verhuurder en huurder er gezamenlijk voor kiezen om al dan niet btw te heffen op de onroerende verhuur.

Voorwaarden

Daarvoor moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn:

  • De huurder is btw-plichtig en gebruikt het pand dat hij huurt om zijn economische activiteit uit te voeren.
  • Het gaat enkel en alleen om de verhuur van nieuwe gebouwen of grondig gerenoveerde gebouwen (de kostprijs van de renovatie bedraagt minstens 60% van de verkoopwaarde van het gebouw na renovatie).
  • Zowel huurder als verhuurder moeten beiden kiezen voor deze optionele btw-heffing. In principe blijft onroerend goed vrijgesteld van btw.

Voordelen voor huurder en verhuurder

Dit optionele stelsel biedt zeker voordelen voor zowel huurder als verhuur. En ook zeker voor projectontwikkelaars. Zij betalen 21% btw aan de aannemers die de werken uitvoeren. Die btw kunnen ze niet recupereren als ze het pand dan verhuren. Omdat de huurder geen btw betaalt op de huurprijs. Nu kunnen ze overeenkomen om toch btw te heffen en te betalen. Op die manier kan de verhuurder zijn btw op de oprichtingskosten recupereren. En ook voor de huurder valt de btw af te trekken van de btw die hij zelf aan  zijn klanten aanrekent.

Verplichte btw op verhuur van korte duur

Nieuw is ook de verplichte btw op de verhuur van onroerend goed voor korte duur (minder dan 6 maand). Als u bijvoorbeeld een winkel afhuurt voor een pop-up-store of een feestzaal voor uw personeelsfeest. Uitzonderingen op deze regel zijn onroerende goederen die u gebruikt om erin te wonen of voor sociaal-culturele activiteiten.

Btw opeisbaar vanaf 1 oktober 2019

De nieuwe wet treedt in werking voor gebouwen of renovaties waarbij de btw opeisbaar is vanaf 1 oktober 2018. U mag dus voor die datum geen factuur bezorgd hebben of voorschot hebben betaald. Het optionele stelsel treedt dan effectief in werking op 1 januari 2019.

Terug naar de index