Een nieuw jaar, nieuwe regels voor de zelfstandige!

In 2019 worden we opnieuw getrakteerd op nieuwe regels.  De kmo’s en zelfstandigen mogen zich aan volgende aanpassingen verwachten. We lichten de grote lijnen toe.

Nieuwe vennootschappen en meer flexibiliteit

U zal nog kunnen kiezen uit 4 vennootschapsvormen. In het vroegere wetboek had u keuze uit maar liefst 17 vennootschapsvormen.  Het is dan ook een goede zaak dat daar meer uniformiteit in is gekomen. We houden volgende vennootschappen nog over: Besloten vennootschap (standaardvorm, vroegere bvba), Naamloze Vennootschap, commanditaire vennootschap en de Maatschap.

Voor de bv is het veel eenvoudiger gemaakt voor aandeelhouders om in en uit te treden. De bv zal ook verschillende soorten aandelen kunnen uitgeven. Uw bestaande vennootschap zal automatisch omgezet worden in 2020.

Vrijstelling van de sociale bijdragen

U kan vanaf 1 januari een vrijstelling vragen op uw sociale bijdragen. U richt zich tot het RSVZ (Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen). De RSVZ is met ingang van het nieuwe jaar zelf bevoegd om die vrijstelling te geven.  Het doel is dat de vrijstelling sneller (een periode van 1 maand) wordt toegekend.

Sociaal statuut voor zelfstandigen

Zelfstandige moeders ontvangen hun moederschapsuitkering sneller. Sneller wil concreet zeggen na 1 maand.

Zelfstandigen die na hun 65ste verjaardag nog aan de slag willen blijven, worden gestimuleerd. Een bescherming in de vorm van een ziekte-uitkering van 6 maanden en verdere pensioenopbouw zijn de beloningen.

Verlies compenseren door de groepsbijdrage

Ondernemers met meerdere vennootschappen kunnen het verlies van de ene vennootschap compenseren met de winst van de andere. Het moet gaan om echte groepsvennootschappen (dochter-, moeder- of zustervennootschappen).  Dit is een summiere samenvatting, er zijn nog regels van toepassing.

Een nieuw vennootschapstarief

Het oude tarief van 33,99% wordt 29, 58%. Er is zelfs een verlaagd tarief van 20,40%.  In 2020 dalen we nog verder, dan wordt het 25% en 20%.

Europese aanpak van btw voor e-commerce

Een Europese wind heeft nieuwe btw-regels meegebracht voor e-commerce. Met een omzet onder de € 10.000 mag u btw afdragen in uw land van vesting en niet in het land waar de klant gevestigd is. Dat spaart u een hele berg administratie.

Meerwaarde op beleggingsaandelen worden belastbaar

Vanaf boekjaar 2018 zal uw kmo-vennootschap belast worden op meerwaarden die gerealiseerd worden via aandelen of fondsen. De tarieven zijn 20,40% of 29,58%. Grote uitzondering: de DBI bevek-aandelen.

BTW  bij verhuur van onroerende goederen

U verhuurt een pand? Vanaf dit jaar zal u in bepaalde situaties btw kunnen rekenen. Dat wil ook zeggen dat u de btw die u betaalde op de bouw van het pand aftrekbaar wordt. De ene keer zal die btw verplicht zijn (kortdurende verhuur), de andere keer optioneel (nieuwbouw).

Als u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren.

Terug naar de index

Designed & developed by MoxyOne