Nieuw vennootschapswetboek 2019

In 2019 mogen we uitkijken naar een nieuw wetboek van vennootschappen. Er komen nieuwe spelregels voor bestaande vennootschappen, maar ook voor nieuwe vennootschappen zullen er ingrijpende veranderingen zijn. Zo zal de keuze uit het soort vennootschap kleiner en duidelijker worden.

Is het nieuwe wetboek klaar?

 

We hebben over dit onderwerp al eerder geschreven, maar nu wordt het concreter. Op dit moment spreken we nog over een wetsontwerp en moet er nog een stemmig plaatsvinden. De kans is klein dat er nog opvallende wijzigingen aan de teksten worden gemaakt. De verschillende soorten vennootschappen die blijven zijn:

  • Naamloze vennootschap
  • Besloten vennootschap (u kent dit als een bvba)
  • Coöperatieve vennootschap (de huidige cvba)
  • Maatschap
  • VOF
  • Gewone commanditaire vennootschap

Met de huidige perikelen moeten we de timing van de nieuwe wet met enige onzekerheid benaderen. De initiële richtdatum was 1 januari 2019 er werd in de wandelgangen al gesproken over maart 2019.

Wat met de andere vennootschapsvormen?

 

We nemen afscheid van oa de CVOA en de Comm.VA. Deze types vennootschappen zullen we niet meer kunnen oprichten voor u. Uw bestaande vennootschap zal u ook niet meer kunnen omvormen naar deze afgeschafte types. Als u zulk een vennootschap heeft zal u dit type vennootschap moeten omvormen naar een van de overblijvende types.  Er zijn twee belangijke streefdata die gerespecteerd moeten worden.  Eerste moment is 1 januari 2020, op dat moment zal de wet van toepassing zijn voor alle vennootschappen.  Tweede moment is 1 januari 2024, tegen dan moeten alle statuten en vennootschapsvormen aangepast zijn aan het nieuwe wetboek.

Opvallendste veranderingen

 

Het nieuwe wetboek heeft als belangrijkste doelen om het aantal types vennootschappen terug te brengen, bestuurdersaansprakelijkheid af te stemmen op de grootte van de onderneming en een grotere mate van flexibiliteit toe te laten.

Bij het eerste kan u zich wel inbeelden waarom dat gebeurt.  Bij de twee andere geven we enkele concrete voordelen.

De bestuurdersaansprakelijkheid koppelen aan de omvang van de onderneming heeft als achterliggende doel dat verzekeringsmaatschappijen dit risico beter willen verzekeren. Want als die aansprakelijkheid beperkt wordt is het risico duidelijker voor een verzekeringsmaatschappij.  Zo zouden schuldeisers niet langer in de kou blijven staan.

De flexibiliteit houdt concreet in dat voor de BV het maatschappelijk kapitaal afgeschaft wordt. Andere zaken kunnen op maat van elke onderneming uitgewerkt worden.

  • Bestuursmodellen in de BV en de NV
  • Overdraagbaarheid van aandelen
  • Meervoudig stemrecht en ook aandelen zonder stemrecht zullen mogelijk zijn.

 

Deze aanpassingen aan het wetboek van vennootschappen is een goede zaak. We nemen dan wel afscheid van enkele vormen, maar we hebben alvast het voordeel van de duidelijkheid. Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren.

Terug naar de index

Designed & developed by MoxyOne